Aineelliset hyödykkeet

FAS-taseen Aineelliset hyödykkeet -erästä on Sijoituskiinteistöt-erään luokiteltu uudelleen sijoituskiinteistön ehdot täyttävät maa-alueet, liittymismaksut, asuin- ja liiketilakiinteistöt, koneet ja kalusteet, keskeneräiset hankinnat sekä muut pitkävaikutteiset menot. Tämä oikaisu oli 2 142,0 miljoonaa euroa 1.1.2014 taseeseen ja 2 316,4 miljoonaa euroa 31.12.2014.