Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

M€

Osake- pääoma

Ylikurssi- rahasto

Käyvän arvon rahasto

Vara- rahasto

Sijoitetun vapaan oman pää- oman rahasto

Kerty- neet voitto- varat

Emo- yhtiön omista- jien osuus yhteensä

Määräys- vallaton osuus

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.1.2014

58,0

35,8

-19,9

0,0

17,9

1 407,9

1 499,7

0,4

1 500,1

Oikaisut omaan pääomaan

        

0,0

Oikaistu oma pääoma 1.1.2014

58,0

35,8

-19,9

0,0

17,9

1 407,9

1 499,7

0,4

1 500,1

Laaja tulos

        

0,0

 Rahavirran suojaus

  

-3,9

   

-3,9

 

-3,9

 Myytävissä olevat rahavarat

  

-0,1

   

-0,1

 

-0,1

 Tilikauden tulos

     

28,7

28,7

0,0

28,7

Tilikauden laaja tulos yhteensä

0,0

0,0

-4,0

0,0

0,0

28,7

24,7

0,0

24,7

Liiketoimet omistajien kanssa

        

0,0

Osingonjako

     

-16,3

-16,3

 

-16,3

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-16,3

-16,3

0,0

-16,3

Muut oikaisut

        

0,0

Oman pääoman muutokset yhteensä

0,0

0,0

-4,0

0,0

0,0

12,4

8,4

0,0

8,4

Oma pääoma 31.3.2014

58,0

35,8

-23,9

0,0

17,9

1 420,3

1 508,1

0,5

1 508,5

          

M€

Osake- pääoma

Ylikurssi- rahasto

Käyvän arvon rahasto

Vara- rahasto

Sijoitetun vapaan oman pää- oman rahasto

Kerty- neet voitto- varat

Emo- yhtiön omista- jien osuus yhteensä

Määräys- vallaton osuus

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.1.2015

58,0

35,8

-35,0

0,0

17,9

1 502,3

1 579,0

0,5

1 579,5

Oikaisut omaan pääomaan

        

0,0

Oikaistu oma pääoma 1.1.2015

58,0

35,8

-35,0

0,0

17,9

1 502,3

1 579,0

0,5

1 579,5

Laaja tulos

        

0,0

 Rahavirran suojaus

  

-2,1

   

-2,1

 

-2,1

 Myytävissä olevat rahavarat

  

1,0

   

1,0

 

1,0

 Tilikauden tulos

     

48,1

48,1

0,0

48,1

Tilikauden laaja tulos yhteensä

0,0

0,0

-1,2

0,0

0,0

48,1

47,0

0,0

47,0

Liiketoimet omistajien kanssa

        

0,0

Osingonjako

     

-22,2

-22,2

 

-22,2

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-22,2

-22,2

0,0

-22,2

Muut oikaisut

        

0,0

Oman pääoman muutokset yhteensä

0,0

0,0

-1,2

0,0

0,0

25,9

24,8

0,0

24,8

Oma pääoma 31.3.2015

58,0

35,8

-36,2

0,0

17,9

1 528,2

1 603,7

0,5

1 604,2