Konsernin tuloslaskelma, IFRS

M€

Liite

1-3/2015

1-3/2014

2014

Liikevaihto

 

90,9

88,1

356,5

 

Kiinteistöjen ylläpitokulut

 

-27,0

-27,2

-97,1

 

Korjaukset

 

-8,5

-8,9

-49,5

Nettovuokratuotto

 

55,4

51,9

210,0

 

Hallinnon kulut

 

-9,9

-8,9

-38,7

 

Liiketoiminnan muut tuotot

 

0,5

1,2

2,9

 

Liiketoiminnan muut kulut

 

0,0

-0,1

-0,9

 

Sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot ja -tappiot

 

0,9

-1,4

-4,6

 

Vaihto-omaisuuden luovutusvoitot ja -tappiot

 

0,0

0,0

-0,2

 

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos

3

26,0

4,0

26,2

 

Poistot ja arvonalentumiset

 

-0,3

-0,3

-1,7

Liikevoitto / tappio

 

72,6

46,5

192,9

 

Rahoitustuotot

 

0,5

1,2

2,7

 

Rahoituskulut

 

-12,7

-12,5

-50,0

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

 

-12,3

-11,3

-47,3

 

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

 

0,0

0,5

0,9

Voitto ennen veroja

 

60,4

35,7

146,5

 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero

 

-4,3

-3,7

-23,5

 

Laskennallisten verojen muutos yhteensä

 

-8,0

-3,2

-12,2

Tuloverot yhteensä

 

-12,2

-7,0

-35,7

Tilikauden voitto

 

48,1

28,7

110,8

      

Tilikauden voiton jakautuminen

    

Emoyhtiön omistajille

 

48,1

28,7

110,7

Määräysvallattomille omistajille

 

0,0

0,0

-0,1

      

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos

    
 

Laimentamaton, €

 

6,50

3,88

14,95

 

Laimennettu, €

 

6,50

3,88

14,95

      

Osakkeita keskimäärin, milj. kpl

 

7,4

7,4

7,4

      

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

    

M€

 

1-3/2015

1-3/2014

2014

Tilikauden voitto

 

48,1

28,7

110,8

Muut laajan tuloksen erät

    

Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi

    
 

Rahavirran suojaukset

 

-2,7

-4,9

-19,5

 

Myytävissä olevat rahoitusvarat

 

1,2

-0,1

0,6

 

Laskennalliset verot

 

0,3

1,0

3,8

Tilikauden laaja tulos yhteensä

 

47,0

24,7

95,7

      

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

    

Emoyhtiön omistajille

 

47,0

24,7

95,6

Määräysvallattomille omistajille

 

0,0

0,0

-0,1