Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

M€

1-3/2015

1-3/2014

2014

Liiketoiminnan rahavirta

   
 

Tilikauden tulos

48,1

28,7

110,8

 

Oikaisut

-2,3

15,8

61,7

 

Käyttöpääoman muutokset

0,1

0,8

2,1

 

Maksetut korot

-12,2

-12,7

-45,2

 

Saadut korot

0,2

0,3

1,0

 

Muut rahoituserät

-0,2

-0,1

-0,2

 

Maksetut verot

-3,4

-2,5

-18,4

Liiketoiminnan nettorahavirta

30,4

30,3

111,7

     

Investointien rahavirta

   
 

Investoinnit sijoituskiinteistöihin

-48,3

-32,3

-200,3

 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-0,1

-0,1

-0,3

 

Sijoituskiinteistöjen myynnit

3,2

2,7

26,4

 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit

  

0,0

 

Osakkuusyritysosuuksien myynnit

  

0,6

 

Rahoitusvarojen hankinnat

-1,0

-8,4

-13,2

 

Rahoitusvarojen luovutustulot

3,7

7,3

11,7

 

Pitkäaikaisten lainasaamisten takaisinmaksut

0,0

0,0

0,1

 

Saadut korot ja osingot investoinneista

0,2

0,6

1,1

Investointien nettorahavirta

-42,3

-30,1

-173,8

     

Rahoituksen rahavirta

   
 

Pitkäaikaisten lainojen nostot

47,8

57,8

124,2

 

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

-46,6

-11,5

-60,9

 

Lyhytaikaisten lainojen nostot

54,8

42,2

197,4

 

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut

-49,9

-51,9

-198,1

 

Maksetut osingot

  

-16,3

Rahoituksen nettorahavirta

6,1

36,7

46,3

     

Rahavarojen muutos

-5,8

36,9

-15,8

Rahavarat kauden alussa

114,4

130,2

130,2

Rahavarat kauden lopussa

108,5

167,0

114,4