Yhtiökokous

VVO-yhtymä Oyj:n yhtiökokouksessa 19.3.2015 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Riku Aalto.

Hallituksen jäsenet 19.3.2015 alkaen ovat seuraavat:

Riku Aalto (puheenjohtaja)
Tomi Aimonen (varapuheenjohtaja)
Matti Harjuniemi
Olli Luukkainen
Jorma Malinen
Reima Rytsölä
Jan-Erik Saarinen
Ann Selin

Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan Kai Salli, KHT.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa tilikaudelta 2014 osinkoa 3,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 22,2 miljoonaa euroa. Osingon maksupäivä oli 8.4.2015.