Vastuullisuus

VVO-yhtymä Oyj:n toiminta perustuu monipuolisen, turvallisen ja hyvän vuokra-asumisen tarjoamiseen. VVO-konserni osallistuu Suomen asuntopoliittiseen keskusteluun vuokra-asumisen aseman parantamiseksi.

Konserni julkaisi katsauskaudella teesinsä asuntopolitiikan kehittämiseksi. Teesit ottavat kantaa vuokra-asuntotuotannon lisäämisen edellytyksiin, rakentamisen hintaan ja asumisen kustannuksiin vaikuttaviin tekijöihin sekä asumisen ja rakentamisen tukemiseen.

Konsernin käytössä olevat harmaan talouden torjuntamallit ylittävät monelta osin lain vaatimukset. Kaikkien toimittajaverkostoon kuuluvien yritysten tilaajavastuutietoja valvotaan jatkuvasti, vaikka laki vaatii kolmen kuukauden välein tapahtuvaa tietojen tarkistamista.

Ilmastokumppanuussopimus Helsingin kaupungin kanssa jatkuu. Konserni on sitoutunut myös Vuokratalojen Energiatehokkuussopimukseen (VAETS), jossa 2016 tavoitteiksi on asetettu seitsemän prosentin lämmitysenergiansäästö vuoden 2009 tasoon verrattuna. Vuokratalojen energiasäästösopimuksessa (VAETS) vuodelle 2016 asetetut säästötavoitteet on saavutettu ja kiinteistösähkön osalta ylitetty.

VVO-yhtymä Oyj hyväksyttiin Climate Leadership Council -yhdistyksen (CLC) jäseneksi. CLC on Suomen johtavien yritysten ja organisaatioiden yhteisö, jonka tarkoituksena on kannustaa itseään ja muita löytämään kestävämpiä tapoja tuottaa ihmisille tavaroita ja palveluita. CLC parantaa elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden valmiutta vastata ilmastonmuutoksen uhkakuviin sekä sen mukanaan tuomiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Lumo-kotien asukkaille käynnistyi katsauskaudella pilotointi yhteiskäyttöautosta Espoon Suurpellossa ja Tampereen Hervannassa. Lumon ja 24Rentin puolen vuoden pilotin tavoitteena on selvittää asukkaiden kiinnostus ekotehokasta autoilua kohtaan.

Metropolia Ammattikorkeakoulun, Lassila & Tikanojan ja VVO-konsernin yhteisessä pilottihankkeessa testattiin katsauskaudella uutta jätetilaa Helsingin Arabianrannassa. Pilotti päättyi maaliskuun lopussa. Asukaskyselyn mukaan selkeys, siisteys ja hyvä valaistus paransivat jätetilan käytettävyyttä. Lisäksi sekajätteen määrä väheni.

Vuoden 2015 Virkeä-sponsoriurheilijoiksi valittiin yhteensä seitsemän urheilijaa:
Lassi Etelätalo (yleisurheilu), Henry Manni (pyörätuolikelaus), Nooralotta Neziri (yleisurheilu), Venla Paunonen (yleisurheilu), Tommi Pulli (pikaluistelu), Mimosa Jallow (uinti) ja Jenni Saarinen (taitoluistelu).