Kiinteistöomaisuus ja käypä arvo

VVO-konsernin omistamien vuokra-asuntojen kokonaismäärä oli katsauskauden lopussa 40 760 (40 273) kappaletta. Asunnoista 20 019 (19 605) kuului VVO Vapaa -liiketoimintaan ja 20 741 (20 668) VVO Arava -liiketoimintaan. Katsauskauden lopussa VVO omisti asuntoja 42 (43) paikkakunnalla.

VVO:n omistamien sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 3,8 (3,5) miljardia euroa. Käyvän arvon muutos katsauskaudella oli 73,3 (29,1) miljoonaa euroa. Konsernin omistamien sijoituskiinteistöjen käypä arvo määritellään neljännesvuosittain yhtiön oman arvioinnin perusteella. Ulkopuolinen asiantuntija antaa lausunnon VVO:n omistamien sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä. Viimeisin lausunto on annettu tilanteesta 31.3.2015. Käyvän arvon määrityksen perusteet on esitetty liitetiedoissa.

Konsernin omistama tonttivaranto oli katsauskauden lopussa noin 115 000 kem² (115 000 kem²). Tonttivarannon käypä arvo oli katsauskauden päättyessä 40,5 (37,5) miljoonaa euroa.

M€

1-3/2015

1-3/2014

1-12/2014

Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kauden alussa

3 708,8

3 510,3

3 510,3

Hankitut sijoituskiinteistöt *)

41,7

24,3

169,5

Lisäinvestoinnit

7,5

4,2

29,1

Myydyt sijoituskiinteistöt

-2,3

-4,0

-28,8

Aktivoidut vieraan pääoman menot

0,4

0,6

2,5

Voitto/ tappio käypään arvoon arvostamisesta

26,0

4,0

26,2

Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kauden lopussa

3 782,1

3 539,4

3 708,8

    

*) sisältää mm. uusien rakenteilla olevien kohteiden hankintamenot

    

Arvonkehitys Q1/2015

M€Q1/2015Q1/20142014
Käypä arvo3 782,13 539,43 708,8

Käypä arvo

 

3,8

 

miljardia euroa