Vakuudet ja vastuusitoumukset

M€

31.3.2015

31.3.2014

31.12.2014

Velat joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä ja pantteja

1 788,2

1 788,1

1 787,0

Annetut kiinnitykset

2 534,4

2 445,4

2 554,4

Tilipantti

0,0

0,8

0,0

Pantatut osakkeet

212,5

214,9

212,5

Pantatut vakuudet yhteensä

2 746,9

2 661,1

2 766,9

Muut annetut vakuudet

   

Annetut kiinnitykset

23,0

22,8

23,0

Annetut takaukset*)

338,5

305,7

329,6

Muut annetut vakuudet yhteensä

361,4

328,4

352,5

*) Annetut takaukset ovat pääasiassa velkojen vakuudeksi annettuja omavelkaisia takauksia

    

Muut vastuut

   

Keskeneräisiin investointeihin liittyvät merkittävimmät hankintasitoumukset, joita ei ole kirjattu kirjanpitoon

M€

31.3.2015

31.3.2014

31.12.2014

Uudistuotanto

235,1

51,0

265,9

Peruskorjaukset

34,0

37,8

35,0

 

269,1

88,8

300,9