Tunnusluvut

VVO-konserni

1-3/2015

1-3/2014

2014

Liikevaihto, M€

90,9

88,1

356,5

Nettovuokratuotto, M€

55,4

51,9

210,0

% liikevaihdosta

61,0

58,9

58,9

Tulos ennen veroja, M€

60,4

35,7

146,5

Osakekohtainen tulos, €

6,50

3,88

14,95

Osakekohtainen oma pääoma, €

216,64

203,72

213,30

Oman pääoman tuotto-% (ROE)

12,1

7,6

7,2

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)

8,5

5,8

5,9

Omavaraisuusaste, %

39,9

39,3

40,0

Taloudellinen vuokrausaste, %

97,4

98,4

98,1

Bruttoinvestoinnit, M€

53,3

32,3

200,5

Sijoituskiinteistöt, M€

3 782,1

3 539,4

3 708,8

Korollinen vieraspääoma, M€

1 856,1

1 826,2

1 850,1

Henkilöstö kauden lopussa

347

323

343