Segmentti-informaatio

M€

VVO Vapaa 1-3/2015

VVO Arava 1-3/2015

Konserni- yhdistely- toimenpiteet

Konserni 1-3/2015

Liikevaihto

45,3

46,7

-1,1

90,9

 

Kiinteistöjen ylläpitokulut

-13,2

-14,3

0,4

-27,0

 

Korjaukset

-3,2

-5,3

 

-8,5

Nettovuokratuotto

28,9

27,1

-0,6

55,4

 

Hallinnon kulut

-5,2

-5,7

1,0

-9,9

 

Liiketoiminnan muut tuotot

0,3

0,6

-0,4

0,5

 

Liiketoiminnan muut kulut

-0,1

0,0

0,1

0,0

 

Sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot ja -tappiot

1,0

-0,1

 

0,9

 

Vaihto-omaisuuden luovutusvoitot ja -tappiot

0,0

  

0,0

 

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos

25,6

0,4

 

26,0

 

Poistot ja arvonalentumiset

-0,3

  

-0,3

Liikevoitto / tappio

50,2

22,4

0,1

72,6

 

Rahoitustuotot

   

0,5

 

Rahoituskulut

   

-12,7

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

   

-12,3

 

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

    

Tulos ennen veroja

   

60,4

 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero

   

-4,3

 

Laskennallisten verojen muutos yhteensä

   

-8,0

Tuloverot yhteensä

   

-12,2

Tilikauden voitto

   

48,1

      

Investoinnit

48,2

1,3

 

49,6

      

Sijoituskiinteistöt

2 372,8

1 409,1

0,2

3 782,1

Osuudet osakkuusyrityksistä

0,9

2,6

 

3,5

Rahavarat

45,9

62,6

 

108,5

Muut varat

157,3

65,8

-85,9

137,2

Varat yhteensä

2 577,0

1 540,0

-85,7

4 031,3

      
 

Korolliset velat

986,0

949,1

-79,0

1 856,1

 

Segmentin muut velat

429,7

143,2

-1,9

571,0

Velat yhteensä

1 415,7

1 092,3

-80,9

2 427,1

      

M€

VVO Vapaa 1-3/2014

VVO Arava 1-3/2014

Konserni- yhdistely- toimenpiteet

Konserni 1-3/2014

Liikevaihto

43,5

45,9

-1,3

88,1

 

Kiinteistöjen ylläpitokulut

-13,3

-14,6

0,6

-27,2

 

Korjaukset

-3,3

-5,7

 

-8,9

Nettovuokratuotto

26,9

25,7

-0,7

51,9

 

Hallinnon kulut

-4,8

-5,0

1,0

-8,9

 

Liiketoiminnan muut tuotot

1,0

0,5

-0,3

1,2

 

Liiketoiminnan muut kulut

-0,1

0,0

0,1

-0,1

 

Sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot ja -tappiot

-1,4

  

-1,4

 

Vaihto-omaisuuden luovutusvoitot ja -tappiot

0,0

  

0,0

 

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos

8,2

-4,2

 

4,0

 

Poistot ja arvonalentumiset

-0,3

  

-0,3

Liikevoitto / tappio

29,5

16,9

0,1

46,5

 

Rahoitustuotot

   

1,2

 

Rahoituskulut

   

-12,5

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

   

0,5

 

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

   

0,5

Tulos ennen veroja

   

35,7

 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero

   

-3,7

 

Laskennallisten verojen muutos yhteensä

   

-3,2

Tuloverot yhteensä

   

-7,0

Tilikauden voitto

   

28,7

      

Investoinnit

25,0

4,0

 

29,0

      

Sijoituskiinteistöt

2 157,2

1 381,9

0,3

3 539,4

Osuudet osakkuusyrityksistä

1,5

2,2

 

3,7

Rahavarat

111,8

55,2

 

167,0

Muut varat

168,5

50,2

-81,8

136,9

Varat yhteensä

2 439,0

1 489,5

-81,5

3 847,0

      

Korolliset velat

932,2

968,6

-74,6

1 826,2

Segmentin muut velat

386,1

128,4

-2,2

512,3

Velat yhteensä

1 318,2

1 097,0

-76,8

2 338,4

      

M€

VVO Vapaa 2014

VVO Arava 2014

Konserni- yhdistely- toimenpiteet

Konserni 2014

Liikevaihto

176,4

184,9

-4,7

356,5

 

Kiinteistöjen ylläpitokulut

-47,5

-51,5

2,0

-97,1

 

Korjaukset

-17,1

-32,4

 

-49,5

Nettovuokratuotto

111,8

100,9

-2,7

210,0

 

Hallinnon kulut

-20,6

-22,2

4,2

-38,7

 

Liiketoiminnan muut tuotot

2,2

2,1

-1,4

2,9

 

Liiketoiminnan muut kulut

-0,9

-0,3

0,3

-0,9

 

Sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot ja -tappiot

-4,6

0,0

 

-4,6

 

Vaihto-omaisuuden luovutusvoitot ja -tappiot

-0,2

  

-0,2

 

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos

13,3

13,0

-0,1

26,2

 

Poistot ja arvonalentumiset

-1,2

-0,5

 

-1,7

Liikevoitto / tappio

99,8

92,9

0,2

192,9

 

Rahoitustuotot

   

2,7

 

Rahoituskulut

   

-50,0

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

   

-47,3

 

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

   

0,9

Tulos ennen veroja

   

146,5

 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero

   

-23,5

 

Laskennallisten verojen muutos yhteensä

   

-12,2

Tuloverot yhteensä

   

-35,7

Tilikauden voitto

   

110,8

      

Investoinnit

187,8

13,3

 

201,1

      

Sijoituskiinteistöt

2 300,7

1 407,8

0,2

3 708,8

Osuudet osakkuusyrityksistä

0,9

2,6

 

3,5

Rahavarat

52,0

62,4

 

114,4

Muut varat

158,6

62,4

-90,4

130,6

Varat yhteensä

2 512,3

1 535,2

-90,2

3 957,2

      

Korolliset velat

972,7

955,8

-78,4

1 850,1

Segmentin muut velat

390,4

144,4

-7,1

527,7

Velat yhteensä

1 363,1

1 100,1

-85,5

2 377,8