Korolliset velat

M€

31.3.2015

31.3.2014

31.12.2014

Korkotukilainat

601,0

612,8

602,5

Vuosimaksu- ja asuntolainat

265,9

308,0

302,4

Markkinalainat

905,1

833,9

865,8

Muut lainat

14,3

33,5

14,4

Yritystodistukset

69,8

38,0

64,9

Yhteensä

1 856,1

1 826,2

1 850,1

    

Valtion takaamien korkotukilainojen korkokulut olivat katsauskaudella 2,2 (2,4) miljoonaa euroa ja valtion näistä pankeille maksaman korkotuen määrä 0,0 (0,1) miljoonaa euroa.