Johdannaissopimukset

Johdannaissopimusten käyvät arvot

     
   

31.3.2015

 

31.3.2014

31.12.2014

M€

Positiivinen

Negatiivinen

Netto

Netto

Netto

Korkojohdannaiset

     
 

Koronvaihtosopimukset, rahavirran suojaus

1,0

-49,1

-48,1

-30,7

-45,4

 

Korko-optiot, rahavirran suojaus

0,0

0,0

0,0

-0,2

-0,1

 

Korkojohdannaiset, ei suojauslaskennassa

0,0

-10,0

-10,0

-4,1

-8,3

Sähköjohdannaiset

0,5

-1,5

-1,0

-1,5

-0,9

Yhteensä

1,5

-60,6

-59,1

-36,4

-54,8

       
       

Johdannaissopimusten nimellisarvot

     

M€

31.3.2015

31.3.2014

31.12.2014

  

Korkojohdannaiset

     
 

Koronvaihtosopimukset, rahavirran suojaus

486,0

394,1

404,3

  
 

Korko-optiot, rahavirran suojaus

0,0

14,7

14,2

  
 

Korkojohdannaiset, ei suojauslaskennassa

38,8

39,7

38,8

  

Yhteensä

524,8

448,5

457,3

  

Sähköjohdannaiset, MWh

226 823

258 874

230 087

  
       

Markkinaehtoisten lainojen korkoriskiä suojataan VVO-konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti korkojohdannaisilla. Tavoiteltu suojausaste on 50–80 %. Katsauskauden lopulla suojausaste oli 76 (75) prosenttia ja korkojohdannaisten keskimaturiteetti 6,7 (6,0) vuotta.