Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

M€

31.3.2015

31.3.2014

31.12.2014

Kirjanpitoarvo kauden alussa

31,7

32,3

33,9

Lisäykset

0,0

0,0

0,2

Vähennykset

0,0

0,0

-1,6

Tilikauden poistot

-0,2

-0,2

-0,7

Kirjanpitoarvo kauden lopussa

31,6

32,2

31,7